Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -
Kuva -

Kuljetus

Hiilidioksidipäästöistämme Suomessa noin 85 % syntyy kuljetuksista ja autojen päästöistä, joten Suomen suurimpana kuljetus- ja jakeluyrityksenä meillä on merkittävä rooli ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan kuljetustoiminnan kehittäjänä.

Parannamme kuljetusten ympäristötehokkuutta ennen kaikkea tehokkaalla reittisuunnittelulla, korkealla käyttöasteella ja kuljetusten yhdistelyllä sekä ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella.

Kuva -

Ajotapaseuranta

Vuonna 2014 varustimme kaikki noin 4 000 jakelu- ja kuljetusautoamme Suomessa ajotapaseurantalaitteilla. Niiden avulla polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt pienenevät. Lisäksi laitteet mahdollistavat aluekohtaisten tavoitteiden asetannan ja seurannan sekä kulutukselle että päästöille.

Maaliskuussa 2015 isännöimme IPC:n kansainvälistä Drivers’ Challenge -ajotaitokisaa Ivalossa. Ajotapaseurantalaitteen tuottama ajotapaindeksi on Suomen kilpailijoiden valinnassa ratkaisevassa roolissa.

Kuva -

Vaihtoehtoiset ajoneuvot

Otimme ensimmäisenä Suomessa jakelukäyttöön maakaasuautoja vuonna 2006. Vuodesta 2011 olemme käyttäneet 100-prosenttisesti uusiutuvaa kotimaista Gasum-biokaasua. Biokaasun käytöstä ei synny merkittävästi terveydelle haitallisia pienhiukkasia ja polttoaineen koko elinkaaren aikana syntyy huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä.

Testaamme sähköautojen ja kolmipyöräisten rahtisähkömopojen soveltuvuutta postinjakeluun usealla paikkakunnalla Suomessa. Paitsi päästöttömiä, nämä ajoneuvot ovat myös lähes äänettömiä. Sähköpakettiautot sopivat ominaisuuksiltaan hyvin lyhyehköihin kuljetusajoihin kaupungissa. Jo puolet mopoistamme on erityisesti postinjakeluun suunniteltuja sähkömopoja.

Kuva -

Ei tyhjäkäyntiä

Tyhjäkäynti on kielletty postikeskusten, terminaalien ja varastojen alueella. Tämä koskee niin omia työntekijöitämme kuin vierailijoita.

Kuva -

Ympäristöystävällistä alihankintaa

Kuljetuspalveluiden hankkijana suosimme kuljetusyrityksiä, jotka ovat Postin tapaan liittyneet Kuljetusalan energiatehokkuussopimukseen ja toteuttavat sen mukaisia toimenpiteitä.

Kuva -

Työsuhdeautojen pienemmät päästöt

Vapaan käyttöedun työsuhdeautojemme hiilidioksidipäästöjen yläräja on 150 grammaa kilometriä kohden. Uudet työsuhdeautot, joiden CO2-päästöt alittavat 100 grammaa, saavat 100 euron kuukausittaisen veroedun.