Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -

Sidosryhmät

Postitoimiala on keskellä voimakasta murrosta ja siksi Postille on tärkeää olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat asiakkaat, henkilöstö, omistaja, poliittiset päätöksentekijät, viranomaiset, kumppanit alihankinnassa, tutkimuksessa ja toimialalla sekä media.

Toimimme eettisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmien kanssa. Meillä on käytössä monia erilaisia kanavia, joiden kautta sidosryhmät saavat tietoa ja joiden kautta he voivat olla meihin yhteydessä.

Lisätietoa sidosryhmiemme keskeisistä odotuksista ja vuorovaikutuksen välineistä löytyy sidosryhmäkyselystä, jonka tulokset löytyvät yritysvastuuraportistamme.

Posti mukana UPU:n Postitoimintaneuvostossa

Posti osallistuu vuosina 2017-2020 kansainvälistä postiliikennettä kehittävän neuvoston (Postal Operations Council, POC) työhön. Neuvostoon on valittu 40 UPU:n (Maailman postiliitto) jäsenmaata. Posti vastaa jäsenyyden velvoitteista seuraavan nelivuotiskauden ajan Suomen edustajana. 
 
Kehitystyön tärkeimpinä painopistealueina ovat uudistettavien UPU-tuotteiden ja niihin liittyvien maksujärjestelmien ja palvelutasovaateiden uudistaminen. Tavoitteena on lisäksi kansainvälisen postiliikenteen prosessien ja niihin liittyvien standardien kehitys.

Katso myös