Kuva -

Sidosryhmät

Meille on tärkeää olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Posti pitää yhteyttä sidosryhmiinsä avoimen viestinnän ja vuoropuhelun keinoin.

Sidosryhmäsuhteita hoidamme luottamuksellisesti, rehellisesti ja tasapuolisesti. Postin keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, henkilöstöjärjestöt, omistaja, poliittiset päätöksentekijät, viranomaiset, järjestöt, kumppaniyritykset tutkimuksessa ja toimialalla sekä media.

Asiakaskokemuksen mittaaminen keskiössä

Posti kysyy asiakkailtaan palautetta jatkuvasti kehittääkseen toimintaansa. Olemme viime vuosina kehittäneet asiakastyytyväisyyden mittaamista ja ottaneet käyttöön uudet asiakastyytyväisyysmittarit.

Posti mukana UPU:n Postitoimintaneuvostossa

Posti osallistuu vuosina 2017-2020 kansainvälistä postiliikennettä kehittävän neuvoston (Postal Operations Council, POC) työhön. Neuvostoon on valittu 40 UPU:n (Maailman postiliitto) jäsenmaata. Posti vastaa jäsenyyden velvoitteista seuraavan nelivuotiskauden ajan Suomen edustajana. 
 
Kehitystyön tärkeimpinä painopistealueina ovat uudistettavien UPU-tuotteiden ja niihin liittyvien maksujärjestelmien ja palvelutasovaateiden uudistaminen. Tavoitteena on lisäksi kansainvälisen postiliikenteen prosessien ja niihin liittyvien standardien kehitys.

Katso myös