Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -

Kuva -

Henkilöstövastuu

Työllistämme noin 20 300 ammattilaista 11 maassa. Posti on Suomen suurin yksityinen työnantaja: palveluksessamme oli vuonna 2017 noin 14 000 henkilöä. Työyhteisönä olemme tasa-arvoinen, kansainvälinen, monikulttuurinen ja suvaitsevainen.

Osaamisen kehittäminen

Toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa ja uutta kasvua haettaessa ilmenee uusia osaamisvaatimuksia. Posti kehittää henkilöstön osaamista uusissa palveluissa ja kykyä vastata digitalisoituvan liiketoiminnan mahdollisuuksiin. Tarpeita kartoitetaan henkilökohtaisissa tavoite- ja kehityskeskusteluissa.

Postin onnistuneen ja tuloksellisen toiminnan lähtökohtana on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Työssä kehittymistä tuetaan järjestämällä mahdollisuuksia oppia uusia taitoja työn kautta, tukemalla itseopiskelua sekä järjestämällä erilaisia valmennuksia. Digitalisoituva toimintaympäristö edellyttää uutta tietotaitoa, uuden oppimista sekä kykyä mukautua nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.

Matkalla kohti tapaturmatonta työpaikkaa

Posti panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin. Postin tavoitteena on edistää henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista siten, että työntekijät ovat motivoituneita ja voivat hyvin. Työhyvinvoinnin käytännön toteuttaminen on osa esimiesten jokapäiväistä työtä. Jokainen postilainen on osaltaan vastuussa omasta hyvinvoinnista ja työyhteisönsä henkisestä hyvinvoinnista.

Postin tavoitteena on tarjota työntekijöilleen terveellinen ja turvallinen työ sekä työympäristö. Työturvallisuuden edistämisessä ennakoiva työ on keskiössä. Tapaturmien ehkäiseminen on meidän kaikkien vastuullamme.

Säästä riippumatta posti jaetaan viitenä päivänä viikossa. Työtapaturmia sattuu edelleen valitettavan paljon. Vuonna 2016 tilastoitiin 1 845 tapaturmaa (vuonna 2015: 2 072). Luvut pitävät sisällään työpaikalla sekä työmatkalla sattuneet poissaoloon johtaneet tapaturmat.

Työturvallisuuden parantaminen ja edistäminen ovat tärkeitä kehityskohteita Postissa. Työtä tehdään johdonmukaisesti kolmella osa-alueella:

  1. Systemaattisuus työturvallisuuden johtamisessa
  2. Osaamisen ja tietoisuuden lisääminen
  3. Menettelyt, työtavat ja työkalut

Posti tarjoaa työntekijöilleen useita ja monipuolisia hyvinvoinnin palveluja, kuten työterveyshuollon palvelut, liikuntaohjelman kautta omaehtoisen liikunnan tuen, työhyvinvointisäätiön kautta liikunta- ja hyvinvointitapahtumat sekä työpaikkaruokailun tuen.

Monikulttuurisuus on yrityksemme rikkaus

Monikulttuurisuus on yrityksemme rikkaus. Työntekijämme pelkästään Suomessa edustavat yli 80:aa eri kansalaisuutta.

Olemme olleet yritysvastuuverkosto FIBSin koordinoiman Suomen monimuotoisuusverkoston jäseniä vuodesta 2012 lähtien. Allekirjoitimme tuolloin ensimmäisten joukossa Suomen monimuotoisuussitoumuksen.

Monimuotoisuusverkosto tarjoaa jäsenilleen tietoa monimuotoisuuden johtamisen parhaista käytännöistä ja tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen, toimintakyky ja uskonto.

Kuva -

Vastuullinen kesäduuni

Olemme myös mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka myötä sitoudumme lukuisten muiden yritysten tavoin kampanjan periaatteisiin. Näitä ovat mielekäs työ ja kohtuullinen palkka, hyvä hakijakokemus, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä kirjallinen työsopimus ja -todistus.

Kuva -

Posti voitti taas kultaa Driver's Challenge -ajotaitokisassa

Arimo Siren ja Juhani Vuola edustivat Suomea voitokkaasti kansainvälisen postijärjestön IPC Drivers' Challenge -ajotaitokisassa 16.-17.11.2016. Postilaiset kilpailivat formula-ajoistakin tutulla Spa-Francorchamps´n moottoriradalla Belgiassa. Voitto on jo toinen putkeen, sillä edellisen kerran kultaa tuli Postin isännöimissä kisoissa Ivalossa keväällä 2015.

Voitto tuli tiimityöllä, tiedonkäsittelytaidolla ja ekologisella ajotavalla. Lue lisää.

Kuva -

Ei heitetä osaamista hukkaan

Postin ja FIBSin monimuotoisuusverkoston järjestämässä seminaarissa Maahanmuuton myyttien purkutalkoot syvennyttiin pohtimaan, keitä ja millaista osaamista Suomi tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa.

Riina Kasurinen FIBSistä tiivisti päivän annin hyvin toteamalla, että rakenteelliset kysymykset, kuten kieli- tai koulutusvaatimukset vaativat työtä, mutta haastavinta ja tarpeellisinta on muuttaa asenteita. Tähän jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa.