Kuva -

Kuva -

Tulevaisuuden näkymät

Liikevaihdon, ilman mahdollisia uusia yritysostoja ja -myyntejä, odotetaan kasvavan vuodesta 2018 Transval-kaupan myötä.

Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuodesta 2018 johtuen Transval-kaupasta ja siirtymisestä IFRS 16 -laadintaperiaatteisiin.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kasva tasaisesti koko vuoden.

Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa ensimmäinen ja neljäs vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja vuosineljänneksiä, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia.