Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -

Kuva -

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2018 liikevaihdon ilman mahdollisia yritysostoja tai -myyntejä euroissa ennakoidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla. Konsernin oikaistun liiketuloksen ilman mahdollisia yritysostoja tai -myyntejä ennakoidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla tai heikkenevän hieman. Investointien ilman mahdollisia yritysostoja ennakoidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat tyypillisesti vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä heikompia.

Valuuttakurssien, etenkin ruplan, kehitys voi vaikuttaa konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.